Digidexo.com

Hvordan Forklar Taushetsplikt Apg

Hvordan Forklar Taushetsplikt Apg


Konfidensialitet er en viktig etisk og rettslig standard i mange yrker. I det medisinske feltet, er tålmodig privatliv vernet etter 1996 loven vedtatt av den føderale regjeringen, kjent som helseforsikring bærbarhet og Accountability Act (HIPAA). Loven ble utformet for å spesifisere taushetsplikt og personvern regler i helsevesenet feltet. Under HIPAA, helsesentre også må ta visse forholdsregler for å beskytte pasientenes konfidensielle poster. Det er viktig at pasienter forstår taushetsplikt handlinger og grensene til denne forskriften.

Bruksanvisning

•  Gi dine kunder med en skriftlig guide som forklarer taushetsplikt handlinger og lover som gjelder for ditt felt. For eksempel, hvis du jobber i et helsevesen setting, pasienten må gis med eller har en kopi av HIPAA lov.

Gå gjennom de etiske retningslinjene i ditt felt. Selv om du lovlig kan tillates å slippe litt informasjon, mange etiske retningslinjer er strengere. Forklar konfidensialitet opptrer på en slik måte at pasientene forstår.

Beskriv hvorfor konfidensialitet er viktig i ditt felt. Hvis du er en mental helse terapeut, kan du fortelle dine pasienter som vet hva de sier er konfidensiell hjelper dem til å føle seg mer komfortabel og ærlig.

Forklar grensene for konfidensialitet. Det er tider for etiske, økonomiske eller juridiske grunner når det er tillatt å bryte taushetsplikten. Sørg for at dine kunder forstår disse unntakene.

loven ut eller lese vignetter som viser ulike etiske konfidensialitet dilemmaer. Diskutere de ulike alternativene som presenteres i scenariene med dine pasienter.