Digidexo.com

Lovastatin bivirkninger

Lovastatin er fellesnavnet for stoffet Mevacor. Den brukes til å senke kolesterol og også for å senke blodtrykket og risikoen for hjerteanfall. Det fungerer ved å redusere fettsubstanser i kroppen. Som mange medisiner, kan Lovastatin forårsake noen bivirkninger.

Store bivirkninger

Oppsøk lege umiddelbart hvis du opplever brystsmerter, muskelsmerter, alvorlige magesmerter, mørk urin eller tegn på en allergisk reaksjon.

Mindre bivirkninger

Noen brukere av Lovastatin har rapportert bivirkninger som endret smak, uskarpt syn, forstoppelse, svimmelhet, hodepine, halsbrann, gass og fordøyelsesbesvær. Andre rapporterte bivirkninger er magesmerter, diaré, muskelkramper eller smerte, kløe, utslett og kvalme.

Advarsler

Lovastatin bør ikke tas hvis du er gravid eller ammer. Det bør heller ikke tas hvis du har leverproblemer eller lavt blodtrykk. Fortell legen din hvis du har noen narkotika allergier, muskelsykdommer, nyresykdom, diabetes eller hypothyroid problemer.

Legemiddelinteraksjoner

Medisiner som har vist seg å samhandle med Lovastatin er antikoagulantia, azolfungicider, ritonavir, bosentan og rifampicin.

Overdose

Hvis du tror du kan ha tatt for mye Lovastatin, oppsøke lege umiddelbart. Følg alltid legens doseringsanvisningene for de beste resultatene.