Digidexo.com

Hvordan virker en Mineral Få i en celle?

Kosttilskudd mineraler er uorganiske stoffer som må leveres av kostholdet, og er hentet fra mat. Når maten er inntatt, mineraler inn i cellene i en persons kropp gjennom enten tilrettelagt eller aktiv transport.

Mineraler i kroppen

Når de har blitt inntatt, blir mineraler oppløst i kroppsvæsker. I denne formen, blir de kalt "salter". På grunn av deres ioniske sammensetning disse salter kan ha en positiv eller en negativ elektrisk ladning, som krever at de går inn i en celle gjennom lettes eller aktiv transport.

Tilrettelagt Transport

Fasilitert transport oppstår når mineraler bevege seg fra en side av en celle-membran til den andre gjennom-molekyler som fungerer som kanaler. Strukturen av disse kanalene avgjør hvilke mineraler kan passere gjennom dem.

Aktiv Transport

Den aktive transport av mineraler i en celle er forskjellig fra fasilitert transport ved at den krever energi. Energien som er nødvendig for å drive de ion-pumper i cellens membran, som beveger mineraler i en celle samtidig som de beveger seg et annet molekyl av cellen.