Digidexo.com

Beskrivelse av utstyr brukt i Ultralyd

Beskrivelse av utstyr brukt i Ultralyd


Ultralyd maskiner kan vise bilder av hva som skjer inne i kroppen i sanntid heller enn å produsere et stillbilde, og de ikke avgir potensielt skadelig stråling som x-stråler gjør. De brukes til å diagnostisere medisinske problemer som tilstoppede blodårer og svulster.

Funksjon

Transduseren er en hånd-holdt enhet omformer den elektriske energi fra pulseren og deretter avgir høyfrekvente lydbølger inn i kroppen.

Imaging

Mottakeren registrerer lydbølger som reflekteres tilbake til ultralyd maskinen og sender informasjonen til displayet som viser et sanntidsbilde av hva som skjer inne i kroppen.

Potensiell

Ultralyd maskinen er i stand til å lagre bildene i minnet slik at de kan bli anmeldt i fremtiden for å se effekten av eventuelle behandlinger.

Betraktninger

Før start av ultralyd, må ultralyd tech anvende en spesiell gel på huden for å hjelpe til med overføringen av lydbølger.

Funksjoner

Hyppigheten av lydbølger som sendes ut av svingeren rekkevidde fra 1 til 20 MHz. Brystvev ultralyder er i den høyere enden av lyden frekvensområdet.