Digidexo.com

Medicaid habilitetsregler i Alabama

Medicaid habilitetsregler i Alabama


Medicaid oppsto for å hjelpe dem som ikke kan ellers råd til helseforsikring. I Alabama dekker det de helsemessige behovene til eldre, funksjonshemmede og familier som er i økonomiske behov for hjelp. Fire statlige etater avgjøre om en person oppfyller kvalifikasjonskrav, og at beslutningen er avhengig av flere faktorer. Skulle etatene fastslå at en person eller familie er kvalifisert, vil de da må gå gjennom en søknadsprosess.

Den første valgbarhet kravet for Medicaid i Alabama er at søkeren lovlig opphold i staten. Folk som nettopp har flyttet og ikke har noen bevis på deres bosted er ikke kvalifisert.

Alle søkere må lovlig bosatt i USA eller være en borger. Ulovlig romvesen er ikke kvalifisert for noen form for statsstøtte.

Søkere må oppfylle kravene alder og har en inntekt som ligger innenfor 133 prosent av fattigdomsgrensen. Søkere må vise fødselsattester og sjekk stubber.

Alle som søker på grunn av en graviditet må sende noen form for medisinsk dokumentasjon som bekrefter det faktum. Denne papirene kan oppnås ved en hvilken som helst autorisert lege.