Digidexo.com

Hva er aseptisk teknikk og hvorfor er det viktig i mikrobiologi?

Hva er aseptisk teknikk og hvorfor er det viktig i mikrobiologi?


Bakterier kan leve i praktisk talt alle beboelige sted på jorden. De kan være både gunstig og skadelig for andre organismer, avhengig av den stamme av bakterier. Microbiology er studiet av mikroskopiske organismer, slik som bakterier. Aseptisk teknikk må brukes i mikrobiologi for å unngå forurensing av bakterieflora.

Definisjon

Aseptisk teknikken er en metode som anvendes for å holde mikroorganismer fra å vokse i et område. Den kan også forhindre spredning av en mikroorganisme fra ett område til et annet.

Metoder

Aseptisk teknikk innebærer å bruke bare forurenset utstyr og væsker. Det innebærer sterilisering med en maskin eller passerer gjennom en flamme, i henhold til Rice University Biology avdeling. Prepackaged sterile produkter er også tilgjengelig.

Utstyr

Eksempler på utstyr som brukes i en aseptisk teknikk omfatter engangs sterile petriskåler til å holde bakteriekulturer, sterile kultur rør, engangs pipetter og et sterilt skap for å hindre at forurenset luft fra å komme i kontakt med bakterier som studeres.

Viktig

Hvis aseptiske prosedyrer ikke følges, eller en forurensning, for eksempel hår kommer i kontakt med kulturer, kan en bakteriell mutasjon oppstå, som kan unøyaktige resultater. Metodene manual for anvendt mikrobiologi ved Rice University viser at unnlatelse av å bruke og vedlikeholde aseptisk teknikk kan gjøre eksperimenter bortkastet tid. Mer alvorlig, kan det resultere i overføring av bakterier til andre områder og øke risikoen for infeksjoner sprer seg, ifølge National Health Service i Storbritannia.