Digidexo.com

Namenda hos barn

Selv om en lege kan forskrive Namenda for andre enn de som er godkjent av Food and Drug Administration (FDA) bruker, fordelene og sikkerheten Namenda bruk hos barn er ikke helt bestemt.

Namenda

Namenda er merkenavnet av stoffet memantin. Namenda er godkjent av FDA for behandling av symptomer på Alzheimers sykdom, en sykdom som vanligvis forekommer hos eldre mennesker.

Funksjon

Namenda virker ved å blokkere visse reseptorer i hjernen fra store mengder av glutamat.

Barn

Ifølge RxList.com, har det ikke vært tilstrekkelige kliniske studier for å fastslå sikkerheten eller nytten av Namenda for barn.

Forskning

Ifølge en 2007 artikkel i tidsskriftet "Health and Medicine Week," et forskerteam fra Indiana University Department of Psychiatry konkluderte med at videre studier var nødvendig for å bestemme "effekt og sikkerhet" for å bruke memantin å behandle gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, som for eksempel autisme hos barn.

Advarsel

Drugs.com anbefaler at Namenda, som alle medisiner, bør holdes utilgjengelig for barn.