Digidexo.com

Hva er behandlingen for Hjerte kreft?

Selv om de fleste helsemessige bekymringer angående hjertesenteret rundt hjertesykdom og risiko for hjerteinfarkt, kreft og noncancerous svulster kan også oppstå i hjertet. Disse svulstene er svært sjeldne, og skjer med en hastighet på omtrent én av 2000 personer, ifølge Merck Manuals Online Medical Library.

Typer hjerte Cancer

Hjerte kreft som oppstår i hjertet kalles en primær svulst. Hjerte kreft kan også metastasere, eller spres til hjertet fra andre deler av kroppen.

Kirurgi

Selv om operasjonen er brukt i mange tilfeller av cancer i et forsøk på å fjerne kreften før den sprer seg, er dette vanskelig å gjøre i hjertet på grunn av dens avgjørende betydning for funksjonen av hele kroppen.

Kjemoterapi

Et annet alternativ behandling for hjerte kreft er kjemoterapi, som er bruk av medikamenter som angriper kreft.

Stråleterapi

Strålingsterapi kan anvendes for å behandle hjerte kreft. Dette innebærer målrettet kreftsvulst med stråling. Strålingen kan brukes eksternt med en anordning som tar sikte på strålingen ved tumor eller internt, hvor stråling midlet innføres innvendig i kroppen ved plasseringen av kreft.

Hjerte kreftforekomst

Hjerte kreft er så sjelden at overvåknings- Epidemeiology og End resultater (seer) database vedlikeholdt av National Cancer Institute ikke engang opprettholde separate statistikk om dødsfall og diagnostiserte tilfeller av hjerte kreft. Forekomst av hjerte kreft er inkludert i kategorien "kreft i bløtvev og hjerte."