Digidexo.com

Kan menneskelig Lus overføres til Rats?

Menneskelig lus, kjent som obligate blod matere, krever menneskeblod for å vokse, modnes og produsere egg. De kan ikke bli overført til gnagere, fordi de ikke kan mate på rotteblod. Hvis skilt fra menneskelige verter, dehydrerer de raskt og dø.

Forskjellige typer Lice

Avhengig av hvor de overleve på kroppen, er det tre typer av humant lus: Pthirus pubis ("krabbe lus," kjønnshår område); Menneskelus corporis (kroppen lus); og Menneskelus capitis (hodelus). En annen type lus påvirker rotter. Kjent som Polyplax spinulosa, er rotte lus overføres via infiserte reir eller direkte kontakt.

Overførings Begrensninger

Lus oppstå på grunn av tett kontakt mellom mennesker. Kan ikke hoppe eller fly, lus crawl. For å kunne overføre et humant lus til en rotte, må rat være ved siden av eller på den infiserte delen av kroppen. Selv om dette usannsynlig overføring skjer, er den menneskelige lus klarer å overleve på en rotte vert.

Lus og sykdom

Kroppen lus kan spres epidemisk tyfus, en alvorlig form for tyfus forårsaket av bakterien Rickettsia prowazekii. Selv om epidemien tyfus er sjelden i USA, skjer det i områder med substandard hygiene og overfylt bolig. En mildere form av sykdommen, murine tyfus, kan spres av lus på gnagere.