Digidexo.com

Helserisiko av Cardiovascular & lungesykdom

Kardiovaskulær sykdom, som påvirker hjertet og dets blodårer, er den ledende dødsårsaken i USA, mens lungesykdom, som påvirker lungene, er den fjerde største dødsårsaken.

Cardiovascular Disease

Plakk bygger seg opp inne i koronararteriene til hjertet ditt, noe som reduserer mengden blod hjertet ditt mottar. Redusert blodtilførsel til hjertet kan føre til hjerteinfarkt, som hvis den ikke behandles umiddelbart kan føre til døden.

Lungesykdom

Irritanter som røyk, pollen og forurensning årsaken luftveisobstruksjon, som fører til utvikling av lungesykdom. Alvorlig obstruksjon hindrer deg fra å motta nok oksygen til lungene, noe som resulterer i døden.

Risikofaktorer

Din risiko for hjertesykdom øker hvis et medlem i din nærmeste familie har hatt hjertesykdom, hvis du er mann, hvis du er 65 år eller eldre, og hvis du røyker.

Din risiko for lungesykdom øker hvis du er en røyker.

Symptomer

Symptomer assosiert med hjertesykdom er en smerte eller ubehag i brystet som kan stråle ut i arm, nakke, kjeve eller tilbake.

Symptomer på lungesykdom inkluderer kronisk hoste og hyppige luftveisinfeksjoner.

Behandling

Behandling for kardiovaskulær sykdom varierer ut fra dine symptomer, en fysisk undersøkelse og diagnostiske tester.

Behandling for lungesykdom inkluderer bronkodilatorer, antibiotika og røykeslutt.