Digidexo.com

Sammensetning av Papain

Sammensetning av Papain


I 1873 en artikkel i Calcutta Medical Journal først beskrev virkningen av enzymet papain, som er hentet fra papaya frukten. Papaya dyrkes i tropiske og subtropiske områder rundt om i verden. Papain er mye brukt som en kjøtt mørsalt og har også medisinsk bruk.

Sammensetning

Kjemisk er papain en enkeltkjedet polypeptid med tre disulfid-broer og en supfhydryl gruppe. Det er et proteolytisk enzym, som beskriver dens evne til å bryte ned lange kjeder av proteiner i kortere fragmenter kalt peptider, og til slutt inn i sine respektive aminosyrer.

Bruksområder

Den primære anvendelse for papain er i næringsmiddelindustrien som en kjøtt mørsalt, på grunn av sin evne til å hydrolysere proteinet. Denne egenskapen har ført til dens bruk som en digestive hjelpemiddel for de som har problemer med å fordøye proteiner. Noen alternative utøvere rapporterer suksess med å bruke papain å behandle noen allergier og autoimmune sykdommer. Historisk sett papain ble brukt i topiske kremer for å fordøye dødt vev, selv om dette er nå avsluttet.

Betraktninger

Siden 2008 det amerikanske Food and Drug Administration har forbudt produksjon av ikke-godkjente aktuelle legemidler som inneholder papain. Dette følges rapportert alvorlige reaksjoner på produkter som inneholder enzymet, inkludert anafylaktisk sjokk. FDA konkluderte også det var en mangel på gode vitenskapelige studier som støtter effekten av papain i aktuelle behandlinger.