Digidexo.com

Tegn og symptomer på leverskader på grunn av Paracetamol

Tegn og symptomer på leverskader på grunn av Paracetamol


Mens paracetamol ikke vanligvis forårsake leverskader i moderate doser da tatt av friske pasienter, kan enkelte mennesker opprettholde levertoksisitet fra å ta denne smertestillende. De pasienter som opplever leverskade utviser spesifikke tegn og symptomer som kan brukes for å diagnostisere og behandle pasienter. Forstå tegn og symptomer på leverskade kan hjelpe pasientene å unngå ytterligere skade og alvorlige konsekvenser, inkludert koma eller død.

Første tegn

Pasienter som har vedvarende levertoksisitet på grunn av paracetamol inntak vil vise ytre tegn løpet av de første 12 til 24 timer. Vanligst, disse skiltene er oppkast og vedvarende kvalme.

Ventetid

Etter den innledende 12 til 24 timers periode, vil tegnene og symptomene på leverskade vanligvis forsvinne. Pasienten vil føle seg fint i løpet av neste 12 til 24 timers periode.

Leverfeil

Mellom 48 og 72 timer etter inntak, vil pasienter med leverskade utviser leverblodverdiene. Disse abnormiteter inkluderer forhøyede nivåer av aspartataminotransferase (ASAT) og alaninaminotransferase (ALAT) i blodet.