Digidexo.com

Behandlinger for Stage 4 Ovarian Cancer

Stage 4 eggstokkreft er diagnostisert når kreftcellene har spredt seg eller spredning til andre steder i tillegg eggstokkene. Det finnes en rekke behandlingstilbud tilgjengelig, som kan forbedre symptomer, forlenge liv eller øke sjansene for herding sykdommen.

Clinical Trials

Kliniske studier er studier som evaluerer effekten av ny teknologi og medisiner i kampen eggstokkreft. Kvinner som er i behandling for stadium 4 eggstokkreft kan velge å gå gjennom kliniske studier. Før du deltar i en klinisk studie, diskutere risiko og fordeler med legen din.

Debulking Surgery

Debulking kirurgi er en operasjon som utføres for å fjerne så mye av eggstokkreft som mulig. Antallet av kreftceller avta når kreften er fjernet, slik at en bedre sjanse for kjemoterapi for å drepe resten av kreftcellene. Færre kreftceller betyr en redusert sjanse for at cellene skal bli resistente mot cellegift.

Kjemoterapi

Kjemoterapi er et anticancer-medikament som brukes til å drepe kreftcellene i kroppen og blir ofte brukt i forbindelse med debulking kirurgi. Nyere studier med kjemoterapi blir brukt som Platinol eller Paraplatin å behandle kreft i eggstokkene. Platinol hjelper forlenge livet og viser løfte på å forebygge tilbakefall. Kjemoterapi er ofte gitt i seks sykluser som oppstår hver tredje uke.