Digidexo.com

Hvorfor dotter i ørene når du flyr på fly?

Hvis du noen gang har fløyet i et fly, er du sannsynligvis kjent med popping følelse som oppstår under take-off og landing. Dette er forårsaket av trykket i atmosfæren.

Bakgrunn

Ved høyere høyde, luften er tynnere og utøver mindre press på objekter. Jo høyere du reiser, minsker mer trykket.

Identifikasjon

Du kommer opp i et fly, er luften innsiden av ørene på et høyere trykk enn luften utenfor, og som får trommehinnene til å presse utover og fører til en pop. Under nedstigningen, trykket i ørene er på et lavere trykk enn atmosfærisk luft, presser dine trommehinnene innover og produsere en annen pop.

Effekter

Sammen med pop, kan du merke en nedgang eller økning i hørsel. Hos spedbarn og små barn, er det popping følelse noen ganger smertefull eller skremmende og får dem til å gråte.

Løsning

Noen mennesker opplever at du holder nesen og lukke munnen under nedstigningen hjelper fremskynde pop. Under take-off, kan åpne munnen vidt også føre til en raskere likevekt mellom luften i dine ører og dine omgivelser.

Betraktninger

Den dukker fenomenet kan forekomme i andre situasjoner hvor du endrer høyde, for eksempel kjører opp eller ned et fjell, ridning i en heis i en svært høy bygning eller fjellklatring.