Digidexo.com

Lys Therapy for PTSD

Lysterapi er en teknikk som bruker indirekte eksponering for sterkt lys for å behandle mentale tilstander som værsyke (SAD), depresjon, angst og søvnforstyrrelser ifølge Mayo Clinic. PTSD, posttraumatisk stresslidelse, har komponenter som kan behandles ved hjelp av lysterapi, som søvnløshet, søvnforstyrrelser, angst og depresjon.

Lysterapi

Lysterapi bruker en lyskasse som er foreskrevet eller anbefalt av helsepersonell. Legen gir en behandlingsplan som inkluderer intensitetsnivå som trengs, varigheten av eksponering og tidsplanen for behandling. Lyskasse kan brukes mens pasienten er å gjøre andre aktiviteter, som for eksempel å jobbe eller lese. Lysterapi ikke ringe for å ta medisiner, men kan brukes i forbindelse med anti-depressiva eller andre medisiner foreskrevet av lege. Lysterapi kan også brukes sammen med andre behandlinger, for eksempel kognitiv, gruppe eller familie terapi.

Lys Therapy for PTSD

Pasienter med PTSD har vært utsatt for en traumatisk hendelse som resulterer i symptomer som kan inkludere flashbacks, søvnløshet og følelsesmessige problemer, inkludert depresjon og angst. Lysterapi kan brukes for pasienter som ønsker å behandle søvnløshet, depresjon eller angst. Lys terapi kan tillate en pasient å ha behandling uten bruk av medikamenter, eller den kan brukes i forbindelse med legemidler. Å lindre søvnløshet og søvnforstyrrelser, er lysterapi ofte brukt tidlig i morgen for å tilbakestille biologiske rytmer å fremme bedre søvnvaner. Depresjon og angst kan også forbedres ved hjelp av lysterapi.

Hvis ikke er blitt bedre symptomer ved hjelp av lysterapi, kan andre behandlinger eller medisiner brukes. Kognitiv terapi kan være den mest nyttig i behandling av PTSD, ifølge US Department of Veterns Departementet.

Forsiktighetsregler og Bivirkninger

Pasienter med alvorlig depresjon kan oppleve selvmordstanker etter lysterapi, ifølge Mayo Clinic. Fysiske bivirkninger kan være hodepine, kvalme, oppkast, belastningen på øynene og tretthet.