Digidexo.com

Forskjellen mellom KOLS og astma

Forskjellen mellom KOLS og astma


KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og astma har lignende utover overfor symptomer. Men de er ikke den samme sykdommen. KOLS er en lunge-distruction sykdom og astma er en lunge-betennelse sykdom.

Symptomer

Symptomene på kols og astma både inkluderer kortpustethet, hoste og tungpustethet. Men KOLS vanligvis manifesterer verre i morgen og fortsetter med hele dagen hoste og astma vanligvis manifesterer med nattlige symptomer.

Onset

KOLS vises først som en voksen, og ofte synes relatert til røyking, familiehistorie, eller inhalere store mengder støv. Omvendt, astma ofte presenterer i barndommen.

Triggere

Når diagnosen, røyking og luftveissykdom kan utløse økte symptomer på KOLS. Betennelse som forårsaker astma er mer vanlig utløst av ting som allergener, mosjon og virus.

Reversibilitet

Den lungeskade fra KOLS kan ikke reverseres, selv om det kan være perioder hvor en lidende har færre symptomer. På samme måte kan astma ikke reverseres. Men når godt kontrollert, kan en astmatisk gå lange perioder uten symptomer mellom angrepene.

Behandling

Målet med behandling av KOLS er å bremse tap av lungefunksjon. KOLS behandles først med bronkodilatorer, og hvis ikke responsiv, deretter behandlet med kortikosteroider. Målet for behandling av astma er å redusere betennelse, og det er behandlet først med kortikosteroider og deretter med bronkodilatorer.