Digidexo.com

Barn hjernesvulst Symptomer

Hjernesvulster er den mest utbredte typen svulst funnet hos barn. Hvert år blir mer enn 2000 barn i USA rammet av hjernesvulster. Hjernesvulst symptomer varierer sterkt og avhenger av plassering og størrelse av tumoren.

Hodepine

Økt trykk i kraniet vil vanligvis resultere i hodepine.

Mage symptomer

Barn med hjernesvulster ofte oppleve kvalme og kanskje oppkast i løpet av morgentimene.

Søvnighet

Barn med hjernesvulster kan være usedvanlig trøtt.

Mood Endringer

Hjernesvulster kan gi irritabilitet, depresjon og til og med endringer i samlede personlighet.

Alvorlige symptomer

Venstre ubehandlet, hjernesvulster kan påvirke hjernens evne til å regulere åndedrett og hjerteaktivitet.

Andre mulige symptomer

Hjernesvulster kan føre til andre symptomer som koordineringsvansker, tap av følelse, hørselstap, hukommelsestap, kramper, talevansker og synshemning.