Digidexo.com

Hygiene for å hindre matsmitte

Hygiene for å hindre matsmitte


Mat hygienepraksis viser til sikkerhetstiltakene som er involvert i det trygge forberedelse, håndtering og oppbevaring av mat, slik som å unngå forurensning og matbårne sykdommer. Disse prosedyrene er nødvendig fordi feil håndtering av mat kan føre til matforgiftning og andre helsefarer som infeksjon med patogener som E. coli eller parasittinfeksjoner som blastocystis.

Mat Storage

Mat bør lagres i utpekte lagringsområder som spiskammers, frysere og kjøleskap, adskilt fra ikke-matvarer. Ved lagring av mat i kjøleskapet, sette rå matvarer på de nederste hyllene og tilberedt seg over for å forhindre drypping fra rå matvarer på de kokte seg. Kjøleskap bør ha et termometer og den ideelle temperaturen for et kjøleskap er mellom 35 grader F og 45 grader F, mens frysere bør settes til 0 grader eller lavere. Når hermetikk er åpnet, bør eventuelle rester overføres til en beholder og oppbevares i kjøleskapet.

Matlaging

Tilstrekkelig omsorg må tas under tilberedning av mat for å unngå krysskontaminering. Krysskontaminering oppstår når sykdomsfremkallende bakterier i matvarer som fjærkre, fisk, sjømat, grønnsaker og kjøtt er utsatt for mat som allerede er utarbeidet. For å unngå dette, må rå mat være forberedt separat fra klar mat som salater. Mat handlers må danne en vane å vaske hendene når berøre rå matvarer for å unngå krysskontaminering.

Tining og steking av kjøtt

La kjøttet tine hele dagen på disken kun gjør at bakterier på det å formere seg under tineprosessen. Den beste måten å tine kjøttet ut er å sette den i kjøleskapet eller å tine kjøttet i mikrobølgeovn før koking. Rått kjøtt bør også være tilberedt på riktig temperatur før konsum. Slike temperaturer inkluderer 145 grader C for fisk og svinekjøtt, 165 grader C for fjørfe og 155 grader C for kjøttdeig. Når du tilbereder store elementer som hele kalkuner, bruke et termometer for å finne ut om den interne temperaturen har nådd riktig grad.

Avfallshåndtering

Avfall og annet avfall fra matlaging bør ikke få lov til å hope seg opp i kjøkken eller matlaging områder. Slikt avfall skal deponeres i søppelbøtter som bør ideelt sett ha et lokk og tømmes på en daglig basis. Lokket på søppelbøtte hindrer forurensing av drikkevann, mat, lokaler og kokeutstyr, og holder ut skadedyr også. Mat handlers bør praktisere god hygiene ved å vaske hendene etter håndtering av søppelbøtte.