Digidexo.com

Hvordan diagnostisere Portal Hypertension

Hvordan diagnostisere Portal Hypertension


Portal hypertensjon er en hevning av trykket i den hepatiske portalsirkulasjonen, vanligvis definert som 12 mm kvikksølv. Blodtrykket påvirkes av endringer i blodstrøm og strømningsmotstanden, og begge disse øker i de fleste typer av portal hypertensjon. Leversykdommer er den vanligste årsaken til portal hypertensjon og variceal blødning er den vanligste komplikasjon. Her er hvordan å diagnostisere portal hypertensjon.

Hvordan diagnostisere Portal Hypertension

•  Skaff pasientens sykehistorie for å finne årsaken til portal hypertensjon. En historie med alkoholmisbruk, blodoverføring, intravenøs bruk av narkotika, kløe og gulsott kan eksistere. En familie historie kan avsløre leversykdommer, som for eksempel hemokromatose eller Wilsons sykdom.

Se etter symptomer på komplikasjoner fra portal hypertensjon. Disse inkluderer blødning fra gastroøsofageal årer, endringer i mental status, økninger i abdominal omkrets, magesmerter og feber.

oppdage tegn på blod opphopning i portalen systemet. Fremre bukvegg kan vise utvidede blodårer. Det kan være en venøs mønster i flankene og convoluted sikkerhet vener nær navlen.

Direkte laboratoriestudier mot undersøke skrumplever, som vanligvis er årsaken til portal hypertensjon. Disse bør omfatte leverfunksjonsprøver, blodkoagulering tid, serologies for viral hepatitt og blodplater.

Utfør ultralyd som en effektiv metode for screening portal hypertensjon. Det kan vise blodstrøm gjennom portalen systemet og bistå i diagnostisering blodpropp i portalen og spleniske årer. Funn tyder på skrumplever med portal hypertensjon omfatter en nodulær overflaten av leveren og en hoven milt.