Digidexo.com

Nevrologiske lidelser og irritabilitet hos barn

Nevrologiske forstyrrelser påvirker kroppens nervesystem og forårsaker driftsforstyrrelser i hjernen og ryggmargen. Nevrologiske forstyrrelser kan oppstå som et resultat av strukturelle defekter, tumorer, traume, infeksjoner, avbrutt blodstrøm og degenerering. Irritabilitet er en mulig symptom på mange ulike nevrologiske lidelser hos eldre barn.

Typer

Vanlige nevrologiske lidelser som finnes i barn inkluderer nevromuskulære lidelser, søvnforstyrrelser, oppmerksomhet underskudd lidelser, lærevansker, hydrocephalus, cerebral parese og epilepsi.

Time Frame

Barn kan bli født med medfødte nevrologiske lidelser som kommer til syne til omsorgspersoner og leger kort tid etter fødselen. Imidlertid kan noen barn utvikler nevrologiske lidelser senere i barndommen.

Effekter

Virkningene av en nevrologisk forstyrrelse variere avhengig av hvilken type av forstyrrelse er rammet barnet; imidlertid er irritabilitet en mulig symptom på mange forskjellige neurologiske forstyrrelser.

Identifikasjon

Hvis du mistenker at barnet ditt har en nevrologisk lidelse, bør du først konsultere en barnelege som kan deretter henvise deg videre til en spesialist, for eksempel en nevrolog, for videre evaluering.

Behandlinger

Noen nevrologiske lidelser kan være forbigående og krever kortvarig behandling, mens andre kan kreve ubestemt behandling. Behandlinger kan bli justert etter behov.