Digidexo.com

Hvordan justere Remstar 1005962

Hvordan justere Remstar 1005962


Konstant Positive Airway Pressure (CPAP) maskiner er utformet for å gi en effektiv og behagelig behandling for søvnapné. Det er viktig å regelmessig vedlikeholde maskinen for å oppnå optimal ytelse. Regelmessig rengjøring og skifting av luftfiltrene er avgjørende. CPAP maskiner har to typer filtre. Pollen filtre brukes til å fjerne smuss, støv, pollen og dyrehår fra lufttilførselen, mens ultra-fine filtre er utviklet for å fjerne bakterier. Pollenfiltre bør fjernes og vaskes ukentlig. De kan brukes om igjen opptil fem ganger. Filtre holdes på plass i CPAP maskin med et filter cap. Remstar maskin caps er enkle å montere og fjerne.

Bruksanvisning

•  Plasser REMstar maskinen på et fast, plant underlag med bakovervendt mot deg.

Trykk på sidene av filterlokket forsiktig for å løsne den fra enheten.

Ta ut filtrene. Erstatte dem med ren seg.

Hold filterlokket slik at åpningen vender ned og plassere den i posisjon over filterholderen på baksiden av maskinen.

Skyv lokket forsiktig for å feste den på plass. Maskinen er nå klar til bruk.

Tips og advarsler

  • Vask pollenfilter ved å skylle den under rennende vann. Klem den tørr og skyll den på nytt. La filteret tørke 8 til 12 timer før gjenbruk.
  • Bruk aldri en våt pollen filter i maskinen. Skift alltid ultra-fine filtre med nye som de ikke er laget for å brukes på nytt.