Digidexo.com

Alvorlig depressiv lidelse Kjennetegn

Alvorlig depressiv lidelse Kjennetegn


The American Psychiatric Association anerkjenner ni symptomer på depresjon som sitert i den fjerde utgaven av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Disse egenskapene er både psykisk og fysisk, og må ikke være forårsaket av en nylig betydelig tap, slik som død av en kjær.

Definitive Kjennetegn

For å bli diagnostisert med alvorlig depressiv lidelse, må du ha en deprimert stemning sammen med et tap av interesse eller glede i daglige aktiviteter. Dette er de to definitive symptomer. De må være til stede hver dag eller nesten hver dag i minst to uker, og har en negativ innvirkning på din fungerer.

Ytterligere Kriterier

For å bli diagnostisert med alvorlig depressiv lidelse, må du ha minst fire av de ekstra sju symptomer, i henhold til DSM-IV.

Andre psykologiske egenskaper

Følelser av skyld eller verdiløshet sammen med konsentrasjonsvansker og ta beslutninger er to symptomer ofte sett hos pasienter med alvorlig depressiv lidelse.

Suicidale tanker

Suicidale tanker og tilbakevendende tanker om døden kan også være en del av denne diagnosen. Det er spesielt viktig hvis det er en bestemt plan for selvmord eller et forsøk.

Fysiske symptomer

Tap av energi, betydelig reduksjon eller økning i appetitt, søvnløshet eller økt søvn og psykomotorisk agitasjon eller retardasjon er de fire tilleggssymptomer som kan være til stede i depresjon.