Digidexo.com

Hvordan sette trykkinnstillingen på en CPAP Unit

Personer som lider av søvnapné kan finne lindring med kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) maskin. CPAP maskin utgivelser luft inn i en gummislange som passer over ansiktet med en maske. Luften blir tvunget ned brukerens nese og hals for å regulere puste under søvn. Den kraft hvormed luften slippes kalles trykk. Selv om denne innstilling er vanligvis satt av legen før maskinen er gitt til pasienten, kan det være enkelte tilfeller hvor brukeren vil ønske å justere trykket.

Bruksanvisning

•  Koble maskinen fra strømkilden.

Finn maskinens "skjulte" setup-knappene og hold dem inne i minst tre sekunder mens du kobler maskinen til igjen. For en REMstar, hold nede to bruker knapper plassert under LCD-skjermen. På en ResMed, hold nede de to pilene. På en Puritan Bennett Knight maskin, er de to knappene plassert under double "O" i "Good".

Vent på ordet "klinisk", "setup" eller "velkommen" til å vises på LCD-skjermen. Dette indikerer at du har nådd behandlerens oppsettmenyen.

Trykk på knappene for å bla gjennom menyalternativene til du ser "CPAP Pressure».

Bruk valgknappene eller forover og bakover pilene for å øke eller minske trykket.

6. Trykk på "on" og "off" -knappen eller "meny" -knappen, avhengig av maskinen din, for å gå ut av oppsettmenyen. Den nye innstillingen vil spare automatisk. Slå av maskinen før videre bruk.