Digidexo.com

Hva bestemmer den kjemiske strukturen av en Atom?

Hva bestemmer den kjemiske strukturen av en Atom?


Atomet var opprinnelig tenkt å være den minste partikkel av saken. Ser nærmere, fant forskerne det består av en kjerne som inneholder protoner og nøytroner med elektroner i bane rundt den. Komponentene av subatomære partikler er det som definerer den kjemiske strukturen til hvert atom. Subatomære partikler bestemme atom kjemiske struktur.

Nucleus

Kjernen er en bunt av protoner og nøytroner som er buntet sammen i midten av et atom. Atomer av samme kjemiske har samme antall protoner i deres kjerner. Protoner har en positiv ladning som er identiske med hverandre. Nøytron har en nøytral ladning blir hverken positiv eller negativ. Antall protoner i hvert atom angir antallet av elektroner som går i bane rundt den.

Isotoper

En isotop er en annen form eller versjon av et element. Hver kjemiske vil ha et bestemt antall protoner i kjernen. Når antallet nøytroner er annerledes enn protoner i kjernen blir det en isotop. Hydrogen kan ha 0 eller 1 eller 2 nøytroner i kjernen, mens resterende hydrogen. Forskjellen er atomet masse, noe som gjør det til et tyngre element av den samme kjemiske.

Elektroner

Elektroner er som planeter i bane rundt solen. De er partikler med en negativ ladning som beveger seg rundt kjernen. Hvis kjernen har fire protoner deretter atomet vil ha fire elektroner å holde den stabil. Avhengig av antallet av elektroner et atom kan ha opp til fem separate ulike baner. Elektroner har potensiell energi som avhenger av dens bane. Hver bane har en annen energinivå som holder elektronene på plass.

Bestemme Chemical

Antall protoner i kjernen av hvert atom er det som bestemmer dets atomnummer. Antall protoner og elektroner bestemmer atom masse. Hvert atom og isotop foreligger innenfor en bestemt masse eller vektområde som er forskjellig fra alle andre elementer. For å bestemme den kjemiske strukturen må bare finne antall protoner for elementet på diagrammet av elementer. Massen av atomet vil si om det er en enkel kjemisk eller en isotop av det kjemiske.