Digidexo.com

Pasientsikkerhet og helsevesen

Selv helsesektoren er jordet i bevaring av helse og velvære, er pasienter utsatt for mange sikkerhetsrisikoer som gjennomsyrer helsemiljøer. For medisinske fasiliteter, som sykehus og legekontorer, for effektivt å sikre pasientsikkerheten, må de identifisere og eliminere kjente farer.

Typer

Helsemiljøer avle smittsomme bakterier, og pasientene kan enkelt kontrakt smittsomme sykdommer hvis fasilitetene ikke har tilstrekkelig rengjøring og desinfisering. Det er også viktig at fasiliteter følge den amerikanske Occupational Safety and Health Verkets (OSHA) standarder for nålestikk forebygging og avhending av skarpe gjenstander, slik at pasienter ikke blir tilfeldigvis stakk av brukte sprøyter.

Funksjon

OSHA sikkerhetsstandarder må vedtas av helseorganisasjoner, slik at de kan lage regler og prosedyrer basert på føderale forskrifter. Retningslinjer og prosedyrer tjene som veiledning til helsepersonell slik at de vet hva de skal gjøre, eller hva du skal unngå, for å opprettholde et trygt miljø for pasientene.

Betraktninger

Felles kommisjon er en organisasjon dedikert til kontinuerlig forbedring av helsevesenet innstillinger slik at pasientene kan få trygg, god behandling. Som sådan, serverer kommisjonens akkrediteringsprosessen som en risikoreduksjonssystem for helseinstitusjoner. Å bli akkreditert av Joint Commission viser at en organisasjon har ulastelig systemer og prosesser på plass for å sikre pasientsikkerheten.