Digidexo.com

Hva er en Cap & Trade Policy?

Cap and trade refererer til en miljøpolitikk som setter en obligatorisk cap på luftforurensning selskapene avgir mens du lar dem forskjellige måter for å oppfylle kravene.

Formål

Målet med politikken, for å kontrollere forurensning og holde bedrifter ansvarlig for utslippene, prøver også å stimulere til innovasjon og effektivitet i å kontrollere utslipp.

Beste bruk av Regler

Cap-and-trade programmene fungerer best der utslippene har en tendens til å dvele for lengre perioder og påvirke større områder, på steder med flere forurensere, finansmarkeder og sterke regulatoriske institusjoner og hvor etterforskere kan ta konsekvente og nøyaktige målinger av utslippene.

Kraftproduksjon

US Environmental Protection Agency har konsentrert cap-and-trade-programmer, for eksempel Acid Rain Program og Nitrogen Oxide Budget Trading Program, på selskaper som produserer kraft fordi de produserer slike store luftforurensende stoffer som svoveldioksid og nitrogenoksider.

Acid Rain

Acid Rain Program har senket utslippet av svoveldioksid fra kraftverk med 6,5 millioner tonn siden 1980. Den EPA spår nivåer vil falle til 8.950.000 tonn i 2010, halvparten av 1980 nivåer.

Nitrogen Oxide Budget Trading Program

En annen cap-and-trade program, Nitrogen Oxide Budget Trading Program, søker å redusere NOx-utslipp fra kraftverk og andre store forbrenningskilder i tett befolket østlige USA.