Digidexo.com

Innleggelse Drug Rehab Informasjon

Innleggelse Drug Rehab Informasjon


Ifølge National Institute on Drug Abuse (NIDA), narkotika endre hjernen på forbruk, noe som gjør narkotikaavhengighet en hjernesykdom. Innleggelse narkotika rehabs folk overvinne rusmisbruk eller avhengighet i et bomiljø.

Pasient Type

Innleggelse narkotika Rehab kan hjelpe mennesker som lider av moderat til alvorlig narkotikaproblemer. Pasienter vanligvis har en lang historie av narkotikamisbruk.

Time Frame

Tidsrammen for innleggelse narkotika Rehab kan være alt fra 28 dager til 12 måneder, avhengig av alvorlighetsgraden av narkotikamisbruk.

Behandling

Det første trinnet i innleggelse narkotika Rehab er generelt tilsyn avgiftning; etter det, mer strukturerte behandlinger, for eksempel psykiatrisk konsultasjon og medikamenthåndtering, administreres.

Terapeutiske samfunn

Terapeutiske samfunn som er mest effektive for pasienter med alvorlige rusproblemer. Deres programmer er svært organisert, slik at de kan bo i bolig terapi i seks til 12 måneder.

TC Outcomes

Ifølge NIDA, har deltakelse i terapeutiske samfunn mange positive resultater. Personer som har fullført behandling viste reduserte nivåer av narkotikabruk, arbeidsledighet og kriminalitet.