Digidexo.com

Drug Addiction & Residential Treatment Centers

Drug Addiction & Residential Treatment Centers


Narkotikaavhengighet er en hjernesykdom som fører til tvangsmessig narkotika-søkende atferd. En rusavhengig er ikke oppmerksom på konsekvensene for seg selv og de rundt ham. Bolig behandlingssentre, designet for mennesker med alvorlige narkotikaproblemer, hjelp narkomane overvinne avhengighet.

Terapeutiske samfunn

Bolig behandlingsprogrammer inkluderer terapeutiske samfunn --- svært organiserte programmer som tillater pasienter å bo på en bolig for seks til 12 måneder.

Utfall

Ifølge National Institute on Drug Abuse (NIDA), har deltakelse i terapeutiske samfunn hatt mange positive resultater. Etter behandling, enkeltpersoner har lavere nivåer av narkotikabruk enn før behandling.

Miljø

Residential behandling gir pasientene et rusfritt miljø. Overgangen fra deres destruktive rusmiljøet til bolig behandling gir dem mulighet til å oppleve livet uten rusmidler.

Pasienter

Pasientene i terapeutiske samfunn har en tendens til å ha lange historier av narkotikaavhengighet. Ifølge NIDA, de har generelt vært involvert i alvorlige kriminelle handlinger, er sosialt svekket og kan ha flere psykiske helseproblemer.

Behandling

Bolig behandlingsmetoder tendens til å bruke samfunnet --- behandlingspersonell og rusavhengige i tilfriskning --- som motivatorer for endring. Medlemmer bruker strukturerte og ustrukturerte metoder for å påvirke tanker og handlinger knyttet til narkotikabruk.