Digidexo.com

Hva skal unngås for en sulfa allergi

Hva skal unngås for en sulfa allergi


Sulfapreparater har vært brukt i flere tiår som et billig måte til behandling av bakterielle og soppinfeksjoner. I noen, kan de forårsake allergiske reaksjoner som kan være livstruende.

Typer

Sulfanomides er den gruppen av legemidler som inneholder sulfa, som er utlevert i flere former, inkludert piller, salver, dråper og kremer.

Allergiske Reaksjoner

Reaksjoner på sulfa narkotika kan være alt fra enkle utslett, til livstruende Stevens-Johnson syndrom. Nyre- og leverskade er mulig, som er alvorlig lunge og blod reaksjoner.

Antibiotika

Septra og Bactrim er to merkenavn for sulfa antibiotika. Sulfametoksazol eller Erytromycin-sulfisoxazole kan være på medisiner etiketten. Ikke alle sulfa narkotika har forstavelsen "sul" eller "sulfa."

Relaterte Drugs

Noen legemidler er nært knyttet til sulfa narkotika og kan forårsake en sulfa allergisk reaksjon. Disse kan inneholde stoffer som brukes til å behandle Crohns sykdom, eksem og lungebetennelse, diabetes, betennelse og migrene. Noen diuretika inneholder forbindelser nært knyttet til sulfonamider.

Forholdsregler

Personer som har HIV / AIDS kan være mer utsatt for allergiske reaksjoner fra sulfa narkotika. Hvis du har en sulfa allergi og er ikke sikker på om et medikament, sjekk med din lege eller apotek. Sulfa narkotika kan også samhandle med andre medisiner.