Digidexo.com

Symptomene på eksponering for ammoniakk i Cat Urin

Symptomene på eksponering for ammoniakk i Cat Urin


Holde katter i hjemmet bringer underholdning og liv til din husholdning. Dessverre, det bringer også katt urin i din husholdning. Hyppig søppel boksen vedlikehold samt huset rengjøring er nødvendig for å minimere eksponering for katteurin. Hvis katten urin i din husstand kommer ut av kontroll, kan du oppleve negative bivirkninger på grunn av ammoniakk den inneholder.

Luftveisproblemer

Ammoniakken i cat urin forårsaker skade på luftveiene når pustet inn regelmessig. Ammoniakkgass er korroderende på nesen, luftveiene og lungene. Eksponering for katteurin kan utløse astmaanfall, rhinitt, bronkitt og laryngitt. Andre problemer fra inhaling katteurin omfatter hoste, slim, piping i brystet og tap av luktesans.

Øyeproblemer

Eksponering for katteurin forårsaker en brennende følelse i øynene. Øynene kan renne, brodd og selv bli rød og irritert. Langvarig eksponering for høye nivåer av ammoniakk i cat urin kan også forårsake midlertidig blindhet og permanent øyeskade.

Hudirritasjon

Hudirritasjon oppstår med langvarig eksponering for katteurin. Huden kan også bli smittet hvis katten urin går et åpent sår eller hvis huden er i kontakt med katten urin på en jevnlig basis. Hudkontakt med katten urin kan forårsake brannskader.