Digidexo.com

American Vs. European Mål av Kolesterol

Høyt kolesterol er en dårlig ting uansett hvilken del av verden du er i saken, selv om midler til tiltaket kan variere avhengig av beliggenhet. USA bruker en målesystem, mens europeiske land bruker en annen.

USA Måling

I USA og flere andre deler av verden, er kolesterol målt i milligram kolesterol per desiliter av blod. En total kolesterol nivå på mindre enn 200 anses som gode.

European Måling

I Canada og det meste av Europa, er kolesterol målt i millimol per liter blod. En kolesterol nivå under 5,2 er foretrukket.

Konvertering til European Metode

Hvis du har en kolesterol lesing i milligram kolesterol per desiliter, kan du raskt konvertere den til millimol per liter. Rett og slett dele kolesterolnivået ditt ved 38,6598.

Konvertering til USA Method

Likeledes, hvis du har en kolesterol lesing i millimol per liter, kan du konvertere den til milligram per desiliter ved å multiplisere med 38,6598.

Kolesterol Testing

Å få de mest pålitelige kolesterol resultater, bør du faste i minst ti timer før en blodprøve er tatt. Noen leger vil be deg om å faste i 12 timer på forhånd.