Digidexo.com

Medisinsk definisjon av Code Status

Medisinsk definisjon av Code Status


I medisinske innstillinger, kode statusinformasjon alltid bør være lett tilgjengelig, spesielt når pasienten ikke kan snakke for seg selv. Medisinske leverandører bruker en kode status for å informere andre tilbydere av pasientens HLR ønsker.

Kode Status

Når hjertestans inntreffer og en pasient må gjenopplivet, medisinske tilbydere trenger å vite om å gi HLR. Hvis pasienten bestemmer seg for ikke å bli gjenopplivet, vil han be om en DNR eller en do-not-gjenopplive bestillingsskjemaet. Pasienten kan signere et juridisk dokument som legger sin kode status å DNR hvis han ikke er i stand til å ta avgjørelsen.

Gjør-Not-gjenopplive bestillinger

Vet-ikke-gjenopplive bestillinger gjelder bare når HLR innsats er nødvendig. Alle dyktige voksne kan be om en DNR rekkefølge. Et barns foreldre eller verge kan be om en DNR for sitt barn. Hvis barnet er gammelt nok til å forstå, at barnet også må samtykke.

Avslutte et Do-Not-gjenopplive Bestill

En DNR orden kan sies opp ved å fortelle legen eller sykepleieren ansvaret. Personen som ba om rekkefølgen i utgangspunktet skal være den som ber om å avslutte den.