Digidexo.com

Hvordan arbeide med Deprimerte Klienter

Som en medisinsk eller psykisk helse kliniker, er det viktig å være profesjonell når du arbeider med kunder, uavhengig av deres diagnose. Profesjonalitet inngir tillit, noe som bidrar til å bygge grunnlaget for et vellykket samarbeid. Når du arbeider med kunder som er deprimert, er det viktig å huske på at depresjon er en tilstand de har, ikke hvem de er. Det er også viktig å være forankret i positivitet og optimistisk, uavhengig av deres prognose for utvinning.

Bruksanvisning

Hvordan arbeide med Deprimerte Klienter

Gå gjennom klientens mentale helse diagrammet for å lære om deres historie med depresjon, arten av sin depresjon, og om de har hatt tidligere bouts med depresjon. Hvis et diagram er ikke tilgjengelig, ta kontakt med legen som ga dem diagnose for å finne ut så mye informasjon om kunden som mulig før møtet.

Gjennomgå kapittel i DSM IV TR på depresjon før møtet med kunden. Dette vil fungere som et oppfriskningskurs på tilstanden og dens varianter. Sammenlign med klientens diagram og bruke notepad eller en datamaskin til å ta notater på noen biter av informasjon som kan være relevant for møtet; eksempel spørsmål å stille og tilleggsproblemer å utforske.

Når møte med klienten, opprettholde profesjonalitet en aura av positivitet, og behandle kunden med respekt. Dette vil bidra til å etablere rapport som trengs for å bygge og opprettholde en vellykket samarbeid, siden en av de viktigste faktorene for å lykkes i terapeutiske relasjoner er forholdet selv. Ta notater av deres klager og arbeide med dem for å utvikle en behandlingsplan.

Det er også viktig å erkjenne alle små seire med ros for å forsterke positiv atferd. Hvis kunden ikke bommer med møte et mål, oppmuntring og påminnelser om at de kan prøve igjen bidra til å hindre klienten fra å delta i negative selvbilde snakk. Excel tempoet i behandling kan forverre klientens tilstand ved å øke sannsynligheten for isolasjon og uttak dersom de ikke klarer å møte forventningene til behandlingsplanen. I stedet møte klienten der de er, og gå i sitt tempo for varigheten av behandlingen.