Digidexo.com

South Carolina Ufrivillig Drug Abuse Engasjement loven

South Carolina Ufrivillig Drug Abuse Engasjement loven


I noen ekstreme tilfeller kan enkeltpersoner bli innlagt på sykehus i et rusmisbruk studio uten deres samtykke. Enhver voksen kan innrømme en annen person som oppfyller spesifikke kvalifikasjoner, med skriftlig samtykke fra en lege, i delstaten South Carolina.

Opptakskrav Kvalifikasjoner

Den voksne ber om ufrivillig sykehusinnleggelse må godta eller oppgi følgende informasjon: at enkelte mener stoffet misbruk er en rusavhengig, og er en fare for seg selv eller andre, den spesifikke risiko involvert, og at personen ikke kan utøve sin egen dømmekraft når det gjelder akutt behandling.

Formildende omstendigheter

Dersom kjemisk avhengige personen ikke er undersøkt av en lege eller om hennes oppholdssted er ukjent, kan den personen som ønsker å vedta engasjementet fortsatt sende inn en skriftlig uttalelse. Retten kan utstede en arrestordre som varer 72 timer for denne personens umiddelbare arrest. Pasienten kan holdes i arrest i inntil 24 timer, slik at hun kan bli medisinsk undersøkt.

Time Frame

Innen 48 timer med opptak til institusjonell behandling, vil retten avgjøre, basert på kundens papirene, hvis tvangsinnleggelse bør utvides. Pasienten kan også overføres til et mentalsykehus hvis det er mer hensiktsmessig. Retten må foreta en full høring innen 20 dager etter innleggelse.