Digidexo.com

Hvordan måle Balance Bruke Berg Balance Scale

Balanse er en persons evne til å stå oppreist eller opprettholde et tyngdepunkt uten svaiende mot venstre eller høyre. Hvis en person har god balanse han kan utrette bevegelsene sitter, står, går, og nå trygt. Den Berg Balance Scale ble utviklet i første del av 1990-tallet som et verktøy for å måle balanse i alderen befolkningen. Det er ansett som en trygg, pålitelig og effektiv måte å vurdere en persons balanse.

Bruksanvisning

Be klienten til å stå opp fra sittende stilling, mens du prøver ikke å bruke hendene for å få støtte. Når kunden er stående, instruere henne til å stå i to minutter uten støtte. Den stående bevegelse bør være tidsbestemt og etterpå begge tiltak bør evalueres og scoret ifølge Berg Balance Scale.

Be klienten å fortsette stående, men å lukke øynene. Denne oppgaven skal utføres i omtrent 10 sekunder. Deretter må klienten til å plassere føttene sammen og står for omtrent ett minutt uten noen støtte. Evaluere kundens evne til å utføre begge oppgavene og deretter scorer ifølge Berg Balance Scale.

Plasser en liten gjenstand på kundens føtter. Be klienten til å bøye seg og plukke opp gjenstanden uten assistanse. Deretter stå bak klienten, til venstre, og har hennes tur og se på deg over hennes venstre skulder. Flytt bak klienten til høyre og har hennes tur og se på deg over hennes høyre skulder. Evaluere kundens evne til å utføre de to oppgaver i henhold til Berg Balance Scale.

Ha klienten sving i en komplett sirkel, stoppe og slå i motsatt retning. Få en krakk og har klienten alternativ å plassere føttene på det en om gangen. Denne handlingen bør gjentas før hver fot har berørt avføringen minimum fire ganger. Evaluere og score de to oppgaver i henhold til Berg Balance Scale.

Informere klienten til å plassere den ene foten foran den andre med hælen på den ene foten berøre tærne på den andre. Har klienten stå på denne måten i minst 30 sekunder uten støtte eller hjelp. Deretter må klienten stå på en fot så lenge som mulig mens du tid handlingen. Evaluere og score oppgavene i henhold til Berg Balance Scale.

Har klienten ta armene opp til om en 90-graders vinkel. Når armene er i posisjon, har kunden rekkevidde fremover så langt som mulig. Mål avstanden fingrene nå mens klienten er i den mest fremoverlent stilling. Deretter instruere klienten til å sitte ned; han bør starte fra stående stilling. De to tiltak bør scoret ifølge Berg Balance Scale.

Be klienten til å folde armene over brystet mens du sitter. Den armbevegelse bør holdes i 2 minutter, men bare hvis kunden ikke er i stand til å stå oppreist og som ikke støttes i 2 minutter. Den sittende bevegelse med armene foldet over brystet bør være tidsbestemt og evaluert i henhold til Berg Balance Scale.

Test kundens overføringsevne. Be klienten til å overføre en mot sete med armlener og ett mot setet uten armlener. Evaluere og score handlinger i henhold til Berg Balance Scale.

Legg opp alle tall som tilsvarer med handlingene som klienten gjennomført etter at alle øvelsene er fullført. Bedømme kundens totale evne til å utføre de ovennevnte oppgaver og samtidig opprettholde en fornuftig mengde balanse. Hvis klienten poengsummer fra 0 til 20, hun er på et høyt fall risiko. Hvis klient score 21-40, er fallrisiko medium. Eventuelle score over 40 betyr at det er en lav risiko for klienten å falle.

Tips og advarsler

  • Prøv å evaluere hver klient før du starter testen. Vet kundens begrensninger og svakheter. For eksempel endre rekkefølgen for å utføre de oppgavene hvis klienten ikke kan stå i lange perioder av gangen, eller få en assistent hvis du frykter at klienten kan bli ustø og muligens falle.
  • Den Berg Balance Test bør utføres i et trygt miljø.
  • Kunden bør være kognitive og i stand til å forstå instruksjonene som gis.
  • Testen bør stoppes når som helst hvis kunden blir ustø eller svimmel.