Digidexo.com

Hva er Ildfaste Beslag?

Epilepsi er en lidelse som har en rekke intensiteter. Ildfaste anfall er et symptom på en viss type epilepsi som kalles problematiske epilepsi.

Forekomst

Ildfaste krampeanfall oppstår i vanskelige epilepsi (også kalt pharmacoresistant epilepsi). Intraktabel epilepsi er epilepsi som er motstandsdyktig mot eller for sterk for medisinering.

Først Definition

En definisjon sier epilepsi er problematiske når to antiepileptika slutte å fungere.

Second Definition

Den andre definisjonen sier at to antiepileptika må mislykkes i behandling av epilepsi der krampeanfall oppstår minst en gang i måneden for ett og et halvt år. Perioder med ingen anfall kan ikke vare lenger enn tre måneder for anfall å være ildfast.

Misforståelse

Ildfaste anfall er ofte feildiagnostisert. Ifølge 1991-utgaven av "Epileptisk Surgery", D. Schmidt sier at opptil 30 prosent av befolkningen innlagt på epilepsisentrene ikke har ildfaste anfall.

Betydning

Når noen er funnet å være lider av ildfaste anfall, er diagnosen revurderes. Den behandling som den medisinske profesjonelle valgte tidligere kan bli endret.