Digidexo.com

Hva er Posisjonens Nystagmus et tegn på?

Hva er Posisjonens Nystagmus et tegn på?


Nystagmus er preget av ufrivillig, til raske øyebevegelser fra side til side og noen ganger opp og ned. Posisjons nystagmus er en bestemt type av nystagmus som oppstår når hodet er i forskjellige posisjoner, unntatt vertikal. Oftest er nystagmus medfødt, men den kan være forårsaket av visse sykdommer.

Medfødt

De fleste pasienter med nystagmus arve det ved fødselen. Med denne type av nystagmus, øynene beveger seg sammen i en hurtig pendelbevegelse. Det kan bedre over tid, men vanligvis vil forverres med stress eller tretthet.

Ervervet Nystagmus

Ervervet nystagmus er forårsaket av trauma, sykdom eller nevrologiske lidelser. Problemer som kan forårsake nystagmus omfatter hodeskader, multippel sklerose, hjerne tumor, hjerneslag og bivirkninger av medisinering.

Ménières sykdom

Ménières sykdom er en indre-øret tilstand som fører til spontan vertigo og svimmelhet, perioder med hørselstap og nystagmus, som kan være posisjonelle eller ikke. Ervervet nystagmus som et tegn på Ménières sykdom er vanligvis forbigående.

Benign paroksysmal posisjons Vertigo

Benign paroksysmal posisjonsvertigo, eller BPPV, er preget av plutselige anfall av svimmelhet i forbindelse med plutselige endringer i hodeposisjonen. Episoder av svimmelhet er nesten alltid ledsaget av posisjons nystagmus.