Digidexo.com

Viktige fakta om astma

I Amerika, har 23 millioner mennesker blitt diagnostisert med astma, inkludert nesten 7 millioner barn. Selv utbredt, til astma hos mild moderate tilfeller kan relativt enkelt kontrolleres.

Historie

Astma har steget jevnt de siste årene og høyere korrelasjoner har blitt funnet mellom astma og rase og astma og inntektsnivå. Studier har funnet at den afrikansk-amerikanske befolkningen, og lav inntekt befolkningen, har høyere forekomster av tilstanden.

Identifikasjon

Astma er en sykdom som påvirker luftveiene og lungene systemer i kroppen, og er en av de mest vanlige langtids sykdommer hos barn. Sykdommen starter ofte i barndommen og fortsetter videre inn i voksenlivet.

Effekter

Astmaanfall oppstår når noe utløser sykdommen, og luftveiene stenge helt eller delvis. Årsakene til angrepene kan være miljø, slik som sigarettrøyk og forurensning, fysisk eller følelsesmessig. Stressende forhold kan føre til hyperventile og astmaanfall.

Forebygging / løsning

Den beste metoden for forebygging er å ha en inhalator og vite hva som utløser du er utsatt for. Triggere er personlig, og ting som kan sette av et angrep på en person vil ikke i en annen.

Fun Fact

Astma forekommer hos 1 i hver 15 barn i Amerika. Noen barn vil vokse astma og ikke har problemer som voksne, men noen vil fortsette med tilstanden deres hele livet.