Digidexo.com

Hva er en Rescue inhalator?

En redning inhalator er en enhet som brukes til å behandle et plutselig astmaanfall. Selv om rednings inhalatorer kan brukes til å behandle en astma angrep, har de ikke behandle tilstanden i seg selv, bare symptomene.

Slik fungerer det

Medikamentet blir lagret i en beholder, vanligvis under trykk, og frigjøres når en knapp eller stempelet er nedtrykket. Brukerens lepper er pakket rundt en dyse, og når knappen eller stempelet er deprimert, er medisinen utvist fra beholderen som skal inhaleres av brukeren.

The Effect

Et astmaanfall oppstår når musklene rundt luftveiene blir innsnevret, noe som gjør det vanskelig å puste. En redning inhalator medisinering vil slappe av disse musklene, noe som gjør det lettere for astma lidende å puste.

Den Medisinering

Medisinen finnes i rednings inhalers vil variere; Men noen populære typer er Albuterol, Metaproternol og Pributerol. Selv om den nøyaktige kjemiske sammensetningen vil variere, vil de kjemikalier som finnes i disse inhalatorer som gir den ønskede effekten.

Side Effects

Bruken av rednings inhalatorer kan produsere bivirkninger. Vanlige bivirkninger er kvalme, svimmelhet og en svak økning i hjertefrekvensen.

Bør jeg få en Rescue inhalator?

Det første trinnet når de vurderer dette spørsmålet er å rådføre seg med legen din for å være sikker på at du har astma. Hvis dette er tilfelle, kan legen forskrive en redning inhalator eller astma controller medisiner.