Digidexo.com

Dental Assistant Guide for Root Canal

Den tannhelsesekretær guide for rotfylling inkluderer mange diagnostisering, behandling og oppfølgingsrutiner med sikte på å sikre tannhelsen til pasienten. På grunn av kompleksiteten og kompleksitet av en rotfylling, spiller en sertifisert tannhelsesekretær en betydelig rolle i rotfylle. Den tann kirurgen er avhengig av tannlegeassistenten gjennom hele fremgangsmåten, spesielt med instrument håndtering og sterilisering.

Plikter

Den gren av tannlegen som fokuserer på rotfylling, massen eller indre delen av tannen og periapical vev på spissen av en tann rot, kalles endodonti. Den tannhelsesekretær rolle i rotfylle er i restorative og kirurgiske behandlinger.

Sammen med generelle kliniske oppgaver, fungerer en endodonti tannhelsesekretær med infeksjon og forringelse av papirmasse vev og prosedyrer for å bevare tannen. Den tannhelsesekretær er også opplært i de ulike teknikker, instrumenter og materialer som brukes i praksis av endodonti.

En endodonti tannhelsesekretær har kompetanse i grunnleggende røntgenteknikk fordi en del av hans rolle i å diagnostisere en rotfylling tar og utvikle røntgen. En tannhelsesekretær trenger også å vite tann nummersystem for å oppdatere pasientens posten.

Fordi kirurger har sine egne preferanser i instrumentteknikk, må en tannhelsesekretær vite og være i stand til å tilpasse seg de ulike metodene som brukes for en rotfylling prosedyre.

Rolle for rotfylling

Den tannhelsesekretær rolle i rotfylle starter med pasientbehandling. Under diagnostisering scenen, indikerer endodonti tannhelsesekretær pasientens sjef klage på posten, setter ut instrumentene som trengs for tannlegen å utføre en enkel undersøkelse, og tar støtte røntgen og andre diagnostiske tester forespurt av tannlege.

Under rotfylling prosedyre, hjelper endodonti tannhelsesekretær tannlegen i forberedelsene, fylling og forsegling kanalen ved å ha de riktige instrumentene og materialer på klar. Den tannhelsesekretær er også i oppgave å forberede rotkanalen sement og andre blandinger for fylling og forsegling av kanalen.

Andre ansvarsområder

Den tannhelsesekretær guide for rotfylling dikterer ansvaret for riktig sterilisering, renslighet og desinfisering til tannhelsesekretær. Det er tannhelsesekretær som er ansvarlig for asepsis praksis som holder behandlingsrommet fri for bakterier, mikroorganismer og andre forurensninger som kan forårsake sykdom hos pasienten og helsepersonell.

Den tannhelsesekretær utdanner også pasienten om prosedyren, svarer hennes bekymringer og sikrer pasientens komfort under behandlingen.