Digidexo.com

Hvordan lage en Body donasjonDet er ganske enkelt å lage en kropp donasjon, men det kan ha varige, positive resultater. Den vil bli brukt for enten medisinsk forskning eller medisinsk utdanning. Enten det brukes til forskning på en ny teknikk eller å utdanne fremtidige leger donasjonen står å gagne alle. Du kan bestemme at du ønsker å gjøre et organ donasjon av din egen kropp og delta i en villet kroppsprogram, eller du kan velge å donere kroppen til en du er glad i som pårørende.

Bruksanvisning

•  Bestem deg for om du ønsker å gjøre kroppen donasjon direkte til institusjonen av ditt valg eller hvis du ønsker å donere det gjennom en tredjepartstjeneste. De fleste tredjeparts tjenester vil ta seg av alle utgifter som transport, kremasjon av restene og retur asken til familien hvis du ønsker det. Hvis du donerer direkte til en institusjon, kan det være utgifter som deg. Men du bør vite at tredjeparts tjenester lade mottakerinstitusjonene for sine tjenester. De er for ideelle organisasjoner.

Enten du gjør en umiddelbar organ donasjon eller registrere deg for viljekroppsprogram, er det skjemaer som skal fylles ut. Kontakte institusjonen eller organisasjonen du har valgt for den nødvendige papirene.

Finn ut om kroppen donasjon er egnet for bruk. Organer som har hepatitt B eller C, HIV eller Aids, aktiv tuberkulose, syfilis, ekstrem fedme eller avansert nedbrytning er ikke kandidater på grunn av den potensielle faren for eksponering. De vil ikke bli akseptert. Sjekk med institusjonen for andre faktorer som kan forby donasjon.

Når du har valgt og kontaktet organisasjonen og fylt ut papirene, følg instruksjonene de gir deg. De vil lede deg gjennom selve mekanikken gjør kroppen donasjon som ordner transport. Hvert sted vil ha sine egne metoder.