Digidexo.com

Forskjellen mellom Alkoholisme & Alcohol Abuse

Forskjellen mellom Alkoholisme & Alcohol Abuse


Du kan bekymre deg for at du har et alkoholproblem, men kan ikke være overbevist om at du trenger hjelp. Selv om det er en forskjell mellom alkoholisme og alkoholmisbruk, begge krever behandling.

Alkoholisme

Symptomene på alkoholisme er et sterkt behov for å drikke, manglende evne til å slutte, tilbaketrekking når ikke drikker og behovet for økte mengder alkohol for å få samme effekt. Du kan fortsette å drikke selv når drikking har forårsaket gjentatte problemer.

Alcohol Abuse

Du er en alkohol misbruk hvis du ikke kan kose deg sosialt hvis du ikke drikker, føler du at du må ha en drink for å slappe av eller du deltar i farlig adferd når man drikker.

Risikoene

Risiko forbundet med alkoholisme og alkoholmisbruk inkluderer juridiske problemer, dårlig jobbutførelse, ødelagte relasjoner, helseproblemer og utilsiktet skade.

Behandling av alkoholisme

Behandling for alkoholisme kan omfatte rådgivning og medisiner som disulfiram, naltrexon eller acamprosate. Disse medikamentene virker ved å gjøre du føler deg syk hvis du drikker eller redusere suget etter alkohol eller symptomer på å slutte å drikke.

Behandling av Alcohol Abuse

Behandling av alkoholmisbruk kan også omfatte rådgivning og medisiner. Det er liten forskjell mellom behandlingene for alkoholmisbruk og alkoholisme.