Digidexo.com

Arvet genetiske sykdommer

En genetisk lidelse oppstår på grunn av unormale mutasjoner av gener i en organisme. Det er i hovedsak fire ulike typer genetiske arv som er forårsaket på grunn av ulike faktorer som produserer ulike sykdommer hos individer.

Genetiske lidelser

En genetisk forstyrrelse eller sykdom er forårsaket av en uregelmessighet eller en abnormalitet i den enkelte genom, som består av hele genetiske komponenter og materialer som arvet av en organisme.

Ulike typer arvelig diseases- enkelt gen

Dette er også kjent som monogen eller mendelsk genetiske arv. Denne arv oppstår når en mutasjon, eller det skjer en endring i DNA-sekvensen av et enkelt gen. Vanlige sykdommer inkluderer sigdcelleanemi, cystisk fibrose, Huntingtons sykdom, Marfans syndrom, og hemokromatose

Multifaktor Arv

Dette er også kjent som polygenic eller kompleks arv og er forårsaket ved mutasjon forekommer i flere gener i en organisme. eksempel oppstår brystkreft som et resultat av mutasjoner av kromosomer 6,11,13,14, 15, 17 og 22. Andre sykdommer inkluderer hjertesykdommer, kreft, fedme, diabetes, artritt, høyt blodtrykk og Alzheimers. Multifaktoriell arv er også ansvarlig for hud og øyenfarge, høyde og fingeravtrykk mønstre i enkeltpersoner.

Kromosomfeil

Disse oppstår når det er noe unormalt i antall eller struktur av kromosomer. Eksempel oppstår Down syndrom når det er tre kopier av kromosom 21. Andre sykdommer inkluderer Klienefelter syndrom, Turners syndrom og katt gråte syndrom.

Mitokondriell arv

Dette refererer til en mutasjon av nonchromosonal DNA i mitokondriene. Vanlige sykdommer inkluderer Leber er optisk atrofi, myoklonus epilepsi, laktacidose og slag-lignende episoder.