Digidexo.com

Slik håndterer Sarkoidose

Sarkoidose er en inflammatorisk sykdom som er antatt å være forårsaket av en unormal immunrespons. Legene vet ikke hva som utløser responsen, eller hvorfor noen er påvirket mye verre enn andre. Omfanget av din tilstand vil avgjøre hvordan håndtere sarkoidose.

Slik håndterer Sarkoidose

Slik håndterer Sarkoidose

Hvis du er diagnostisert med sarkoidose, men har minimal eller ingen symptomer da observasjon er sannsynligvis alt som kalles for medisinsk. Dette er ofte tilfellet fordi sarkoidose kan gå bort på sin egen for noen mennesker.

Det er noen selvhjelps ideer som vil bistå i sarkoidose omsorg som ikke røyke, unngå støv og kjemikalier, og får regelmessige legekontroller.

Hvis du har plagsomme eller alvorlige symptomer så mer drastisk tiltak er etterlyste. Medisinen oftest brukt til å behandle sarkoidose er prednison, som er et kortikosteroid. Prednison kan ha svært dårlige bivirkninger hos noen mennesker, så det er bare brukes når sarkoidose ikke kan kontrolleres på andre måter, og i den minste dosen mulig.

Sammen med alle de ovennevnte alternativer er det fortsatt stor til å ha en sterk støtte for systemet på plass. Å ha andre rundt som bryr seg om deg og som er tilgjengelig for å hjelpe går langt i retning av å håndtere alle forhold.

Hint

  • Ha alltid lege avtaler!
  • Ta medisinen som foreskrevet!
  • Be om hjelp når du trenger det!