Digidexo.com

Hva er System of Care i Mental Helse?

Hva er System of Care i Mental Helse?


Ifølge US Department of Health and Human Services, er 20 prosent av unge mennesker rammet av en psykisk lidelse, og nesten to tredjedeler av dem ikke får den hjelpen de trenger. Uten behandling, disse barna ofte finne problemer med loven, faller inn med feil gjeng eller dropper ut av skolen.

Definisjon

System of Care er en filosofi om mental helse behandling for barn - i alderen 9-17 - og deres familier. Den er basert på troen på at å kombinere et samordnet nettverk av lokale tjenester med hver familyâ € ™ s unike verdier vil skape en mental helse behandling plan som er både familiefokusert og community-basert. Dette fører til bedre utfall for både barnet og familien.

Typer service

En mental helse behandling plan innebærer mer enn bare rådgivning og medisiner. Tjenester koordinert gjennom systemer for omsorg spenner fra kriseoppsøkende, helsestell og juridiske tjenester til avlastning, støtte grupper og fosterhjem. Tjenester selv ta hensyn til slike logistikk som sørge for transport for å sikre et barn kan gjøre en doctora € ™ s avtale.

Fordeler

Resultatene har vært overveldende positiv, i henhold til rusmisbruk og psykiske helse Services Administration. Omtrent 90 prosent av deltakerne opplevde redusert eller stabil emosjonelle og atferdsmessige problemer, inkludert de med tidligere suicidale tendenser. Videre barn tilbringer mindre tid i innleggelser, opplever færre arrestasjoner og forbedre både skolegang og prestasjoner.