Digidexo.com

Teknikker for Behavior Modification

Atferd modifikasjon er en ekstremt populær terapeutisk teknikk. Mange atferd modifikasjon teknikker bygger tungt på læringsteorier som klassisk betinging eller operant betinging. Disse behandlingene er populære for deres brede spekter av evner, opsjoner og brukervennlighet. Videre kan disse teknikkene være nyttig for klinikere, lærere og foreldre alike.

Systematisk desensitivisering

Terapeutisk teknikk som vanligvis brukes til å behandle fobier. Denne prosessen lærer avspenningsteknikker i forbindelse med progressiv, uteksaminert eksponering til det fryktede stimulus.

Modellering

Modellering er en terapeutisk teknikk basert på observasjons læring. Atferd er modellert til en person slik at personen til å se og gjenskape modellert atferd. Terapi er utmerket for behandling av fobier.

Aversjon terapi

Terapi når en ekstremt uvillig stimulans, enten støt eller kvalme legemidler som induserer presenteres etter atferd. Dette reduserer sjansene atferd vil skje i fremtiden som de vil bli assosiert med uønsket stimulans.

Straff

Straff er en condition teknikk som minsker sjansen en atferd vil skje i fremtiden gjennom enten fjerning av noe ønskelig eller presentasjon av noe uønsket etter at problemet oppstår.

Forsterkning

En årsak og virkning type terapi der den enkelte blir presentert med noe ønskelig etter å ha utført en atferd. Dette belønning styrker sjansen atferden vil skje igjen.