Digidexo.com

End-of-Life Behandling for Down syndrom med demens

End-of-Life Behandling for Down syndrom med demens


End-of-life behandling for pasienter Down syndrom med demens er i hovedsak de samme som for folk som lider, bortsett fra at det kan være flere medisinske problemer som er sammenfallende med Down syndrom Alzheimers.

Betydning

Familier av pasienter med Down syndrom har sett sine kjære håndtere mange vanskeligheter. Medfølende, end-of-life behandling er like mye for vaktmester 'fordel som det er for pasientens.

Mål

De som behandler eller omsorg for pasienter med Downs syndrom med demens søker å gi fysisk og psykisk komfort til sine pasienter og en fredelig, verdig død. I tillegg tilbyr de veiledning og støtte i beslutningsprosesser til familier.

Typer

End-of-life behandling kommer i to former: palliativ og aggressive.

Funksjoner

Palliasjon er fokusert på å holde pasienten komfortabel med formildende behandlingsalternativer vurderes som nødvendig. Aggressiv behandling søker å forlenge livet gjennom bruk av sykehusinnleggelse, fôring rør, og andre livsstøttende tiltak.

Betraktninger

Ønskene til pasienter og deres familier er primære. På hvilket punkt å trekke linjen i behandling er et spørsmål som må avgjøres så snart som mulig etter diagnostisering av demens.