Digidexo.com

Hva er Presuppositional ferdigheter hos barn?

Hva er Presuppositional ferdigheter hos barn?


Presuppositional ferdigheter er viktige, grunnleggende ferdigheter som vi alle bruker i vårt daglige interaksjoner. De hjelper oss til å forutsi hvilke tanker og følelser av andre mennesker uten å bli eksplisitt fortalt hva disse menneskene tenker. Barn med visse utviklingsmessige forsinkelser, særlig autisme, kan slite med disse ferdighetene eller mangler dem helt.

Theory of Mind

Theory of mind er evnen til å danne en kvalifisert gjetning om hva som skjer i andres sinn. For eksempel vil en person med en god teori om sinn være i stand til å erkjenne at en annen person ikke kjenner alle de tingene de gjør. Veldig små barn mangler theory of mind. Denne ferdigheten utvikles gradvis i alderen mellom 3 og 10. Når en person mangler theory of mind, dette er kjent som "mind blindhet", som er vanlig blant barn med Asperger syndrom og autisme.

Humor og alminnelige talemåter

Presuppositional ferdigheter hjelpe barna til å forstå humor og sarkasme. Disse ferdighetene også hjelpe et barn å forstå at ikke alt en person sier er bokstavelig, noe som gjør det lettere for barna å forstå dagligdagse uttrykk samt overdrivelse og metafor.

Body Language

Evnen til å lese kroppsspråk er en viktig presuppositional ferdighet. Barn med noen utviklingsmessige forsinkelser kan slite med å lese kroppsspråk, noe som kan føre til vanskeligheter i sosiale interaksjoner.

Empati

Evnen til å plassere seg selv i en annen persons sko og forstå hans følelser er empati. Empati er ofte assosiert med medfølelse og sterke sosiale relasjoner. Noen barn, men kan ikke føle med en annen persons følelser. Dette er ikke på grunn av mangel på medfølelse, men kan gjøre et barn synes uncompassionate. Barn med autisme ofte sliter med empati.

Sosiale ferdigheter

Selv om vi ofte ikke klarer å innse det, mye av våre sosiale interaksjoner bære å lese kroppsspråk og gjøre spådommer om hva en annen person kan føle. Barn som synes å være å handle på riktig måte, men som fortsatt sliter med sosiale interaksjoner kan mangle gode presuppositional ferdigheter. Andre barn kan legge merke til at disse barna har merkelig kroppsspråk eller ikke synes å plukke opp subtile sosiale signaler.