Digidexo.com

Tidlige symptomer på demens eller Alzheimers

Alzheimers sykdom er preget av symptomer på demens som spenner fra glemsel til alvorlige tap av mentale evner. Ved å legge merke til disse tidlige symptomer på demens, er det mulig å bremse ned symptomer og utvikling av Alzheimers.

Memory Loss

Hukommelsestap er det vanligste symptom på demens tidlig. Forstyrret korttidshukommelsen er en av de første tingene lagt merke til i demens.

Forvirring med Tid og sted

Alle, på et eller annet tidspunkt, glemmer dato eller et sted. Personer med demens kan bli tapt på et sted som bør være kjent for dem, og kanskje ikke vet hvordan de skal komme seg hjem.

Språkproblemer

Finne de riktige ordene å si kan noen ganger være en vanskelig oppgave for noen. Med demens, er å tenke på de enkleste ord å bruke kan bli vanskelig, og bruker helt feil ord byttet ut.

Manglende evne til å holde styr på ting

Noen med demens kan finne det vanskelig å holde styr på å betale sine regninger. Han kan ikke være i stand til å huske når en regning er forfalt eller om han allerede har betalt den.

Vanskeligheter med å utføre oppgaver

Demens kan føre til noen å være ute av stand til å huske trinnene i å fullføre svært kjente oppgaver, som å drive en vaskemaskin eller lage et måltid.

Redusert eller dårlig dømmekraft

Noen med demens kan ha endringer i sin dom. Å gi ut uvanlig store mengder penger er ett eksempel.