Digidexo.com

Beslag i barn

Selv anfall kan noen ganger føre til et barn å falle og skade seg selv, gjør enkeltbeslag i seg selv ikke nødvendigvis indikerer et medisinsk problem. Men kanskje beslag være en indikator på mer alvorlige helseproblemer nedover veien, og tilbakevendende anfall fortjener en grundig legeundersøkelse.

Identifikasjon

Beslag resultere i rykninger i musklene, tap av bevissthet, og andre uforutsigbare atferd. Barn er ofte redd for å nevne at de har hatt et anfall.

Årsaker

Beslag kommer fra hjernen blir overveldet av en overbelastning av elektrisk aktivitet. Beslag er forårsaket av traumer til hjernen som kan komme fra hjerneskader, nevrologiske lidelser, feber, sykdommer og oksygenmangel.

Diagnostisering

Beslag er forårsaket av en rekke faktorer, men legene kan ofte finne årsaken til anfallet basert på nøyaktig hva som skjedde under anfallet. Derfor oppmerksom egenskapene til barnets anfall.

Status epilepticus

Status epileptikus er en alvorlig anfall, som varer i et tidsrom på 30 minutter eller lenger. Død eller varig hjerneskade kan oppstå i tilfelle av slike anfall; Hvis barnet opplever en, ringe 911 umiddelbart.

Swine Flu

Som i 2009, har fire barn utviklet anfall som følge av svineinfluensa.